MUDr. Zdeněk Vymětal

Nemocniční 270/5
783 91 Uničov
Firemní telefon: +420 585 052 111
IČ: 62352075Co je aktuálního u nás?


Zdravotní zařízení registruje nové klienty.

Informace o ordinaci MUDr. Zdeněk Vymětal

Ordinace praktického lékaře pro dospělé, Uničov

Léčebně preventívní péče v oboru všeobecného praktického lékařství se všemi pojišťovnami nasmlouvány výkony nad rámec základních výkonů.

Pracovně lékařské služby - (závodní lékař)

Vystavování potvrzení pro statní i nestátní organizace.

 

MUDr. Zdeněk Vymětal poskytuje léčebně preventívní péči klientům od 19 let:

 • Provádí pracovně lékařské služby:vstupní,periodické prevenívní a výstupní lékařské prohlídky
 • Nadstandartní služby:
  • Analgetická infusní terapie při bolestech zad (500,-Kč / 1 infuze)
 • Aplikace očkovacích látek
 • Odběry biologického materiálu

 

Vybavení ordinace:

 • Počítačové EKG - stanovení poruch srdečního rytmu,poruchy prokrvení srdce
 • ABPIMD - stanovení krevního tlaku na všech 4 končetinách k diagnoze poruch prokrvení DKK a včasnému zahájení jeho léčby
 • TK Holter - 24 hodinové neinvazívní monitorování tlaku krevního k vhodnému nastavení léčby vysokého tlaku krevního
 • AED - automatický defibrilátor - obnovení srdeční akce při jeho zástavě
 • Pulsní oxymetr k měření saturace periferní krve kyslíkem
 • Bomba s O2 s maskou při stavivech dušnosti při nedostatečné okysličení krve
 • FOB OK vyšetření stolice v rámci prevence rakoviny tlustého střeva, konečníku
 • POCT přístroje:
  • INR stanovení účinné terapie Warfarinem
  • CRP rozlišení infekce virové nebo bakteriální
  • HbA1c stanovení průměrné hodnoty glukosy za 3 měsíce v kapilární krvi
  • Glukometr - stnovení okamžité hodnoty glukosy v kapilární krvi
  • Močový analyzátor ke stanovení infekce močových cest
  • Močový analyzátor ke stanovení glukosy, kreatininu, albuminu, poměru albumin / kreatinin - při vyšetření pacientů s diabetem

Fotografie a videa

Kontaktní osoby

Vedoucí lékař: MUDr. Zdeněk Vymětal

 • Atestace z oboru všeobecné lékařství 1988
 • Osvědčení k výkonu lékařské praxe obor všeobecné lékařství ČLK 1.4.1195
 • Licence pro výkon: lektor v lékařské praxi pro obor všeobecné lékařství vydaná prezidentem ČLK 14.4.2003 - opravňuje k výkonu samostatné praxe, výkonu odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru-platnost licence neomezená (48724/70)
 • Diplom celoživotního vdělávání lékařů s platností do 14.5. 2022
 • Funkční licence k výkonu odborných a diagnostických metod od 3.12. 2011 - vydáno ČSTH, IPVZ.

Všeobecná sestra: Svatoslava Vymětalová

 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru
 • všeobecná sestra Ministersvem zdravotnictví ČR 13.1.2006

Kde nás najdete?